Zaštita životne sredine

 

Zastita prirode

 

U ostvarivanju sistema zaštite životne sredine, pravna lica su odgovorna za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom (Sl. glasnik RS – br. 135/2004)
Ona su dužna da u obavljanju svojih delatnosti obezbede: racionalno korišćenje prirodnih bogatstava; uračunavanje troškova zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova, primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom.

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

U ovom segmentu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.glasnik RS – br 135/2004), nudimo:

- Konsalting usluge
- Uslugu osposobljavanja zaposlenih iz oblasi zaštite životne sredine
- Izradu studija, projekata i planova iz oblasi zaštite životne sredine