Protivpožarni Inženjering

 

Protivpozarni sistemi

 

Shodno obavezama proisteklim iz Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik 111/2009), vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

 

PROTIV POŽARNI INŽENJERING

Paralelno i stalno u kombinaciji sa neposrednim fizičkim obezbeđenjem V.I.P. SECURITY vrši uslugu protivpožarnog obezbeđenja, sa licenciranim izvršiocima od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.U ovom segmentu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS – br. 111/2009), nudimo:

- Kontinualnu uslugu vođenja referata zaštite od požara
- Uslugu osposobljavanja zaposlenih za zaštitu od požara
- Izradu Pravila zaštite od požara
- Izradu sanacionog plana
- Servisiranje i ispitivanje PP opreme (instalacije, PP aparati…)
- Nadzor nad izvođenjem radova u ovoj oblasti

Naši izvršioci se prvenstveno angažuju na preventivnom delovanju, ali su u isto vreme spremni da efikasno gase sve vrste požara.