Transport Novca i Vrednosti

 

Transport

 

Za transport novca i vrednosti raspolažemo proverenim, profesionalno obučenim i opremljenim izvršiocima uz korišćenje CIT Box kofera sa EHZ(elektrohemijska zaštita- dim boja) Svi izvršioci angažovani za transport novca i vrednosti su prošli obuku za rukovanje dugim i kratkim oružjem, obuku u upravljanju vozilima kojima se vrši transport novca i vrednosti, kao i posebnu obuku za procedure u prenosu novca i dragocenosti prema svetskim standardima.

 

TRANSPORT NOVCA I VREDNOSTI

 


  • Opremljeni smo modernim vozilima koja su fabrički blindirana, modifikovana i adaptirana za ovu vrstu delatnosti. Sva vozila poseduju, višestruke sisteme mehaničke (fizičke) i elektronske zaštite, a prema merama sigurnosti koje zahteva vršenju ove usluge, zahtevu klijenata i osiguravajućih kuća. Sva vozila za transport novca i vrednosti imaju instaliran GPS i sredstva veze za radio komunikaciju na posebnoj frekvenciji.